การจัดส่งสินค้า

ทางร้านมีบริการจัดส่งสินค้าทุกๆ วันจันทร์-ศุกร์ และวันอาทิตย์ ทางไปรษณีย์ โดย บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำหรับช่องทางต่างๆ ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ได้แก่

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลา 1 วัน , ต่างจังหวัด ประมาณ 2-3วัน *ค่าส่งครั้งละ 45 บาท ไม่จำกัดจำนวนชิ้นและน้ำหนัก และทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดมีวงเงินคุ้มครองจากการขนส่งจำนวนไม่เกิน 2,000 บาท (อ่านเงื่อนไขด้านล่าง)

ไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ใช้เวลา 1- 3 วัน , ต่างจังหวัด ประมาณ 3-7 วัน **ค่าส่งครั้งละ 25 บาท ไม่จำกัดจำนวนชิ้นและน้ำหนัก และทางบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัดมีวงเงินคุ้มครองจากการขนส่งจำนวนไม่เกิน 300 บาท (อ่านเงื่อนไขด้านล่าง)

เงื่อนไขและขอบเขตความรับผิดชอบต่อการจัดส่งสินค้าถึงผู้ใช้บริการ

เพื่อความสะดวกในการให้บริการทางร้านจึงมีการออกเงื่อนไขในการปฏิบัติ ซึ่งถือเป็นเด็ดขาดดังนี้ 1 การสั่งซื้อบริการและหรือซื้อสินค้าใดๆ จากทางเว็บ www.vita-smile.com จะถือว่าเป็นการสั่งซื้อที่สมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อผู้ขอซื้อบริการและหรือสินค้านั้นๆ ได้ทำการชำระเงินแล้วแจ้งชำระเงินผ่านทางระบบแจ้งยืนยันการชำระเงินภายใน 24 ชั่วโมงเท่านั้น โดยที่การชำระเงินและการแจ้งชำระเงินดังกล่าวจะต้องกระทำให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการสั่งซื้อ หากผู้จ่ายเงินยังไม่ได้แจ้ง ทางร้านจะถือว่าการชำระเงินนั้น ๆ ยังไม่สมบูรณ์ซึ่งอาจทำให้ท่านถูกยกเลิกการให้บริการที่สั่งซื้อไว้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า อนึ่ง หากผู้สั่งซื้อสินค้าและบริการได้ทำการชำระเงินแล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากที่ทำการสั่งซื้อแล้ว แต่มิได้ทำการแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางระบบสั่งซื้อ ให้ถือว่าการสั่งซื้อนั้นยังไม่สมบูรณ์ การบอกเลิกการสั่งซื้อหรือดำเนินต่อซึ่งการสั่งซื้อสินค้าและบริการนั้นให้ตกแก่ดุล พินิจย์ของฝ่ายบริหารและจัดการเว็บ www.vita-smile.com โดยผู้สั่งซื้อสินค้าและบริการที่ไม่สมบูรณ์นี้สามารถเรียกร้องขอเงินคืนจาก ทางร้านค้าได้ในจำนวนเงินที่ชำระมาหักลบด้วยอัตราค่าบริการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารดังนี้

ยอดเงินคืนไม่เกิน 15,000 บาท หักค่าธรรมเนียมโอนคืน 25 บาท
ยอดเงินคืน 15,001 - 30,000 บาท หักค่าธรรมเนียมโอนคืน 30 บาท

2 กรณีที่สินค้าถูกตีคืนเนื่องจากลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่ไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน จนทำให้สินค้าไม่สามารถจัดส่งได้นั้น การจัดส่งพัสดุซ้ำจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โดยผู้สั่งซื้อจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้เอง

4 หากสินค้าและหรือบริการที่ส่งถึงผู้สั้งซื้อเกิดการชำรุดเสียหายทางกายภาพจน มิสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์และหรือมีจำนวนไม่ครบตามคำสั่งซื้อ โดยที่ผู้สั่งซื้อไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังการ จัดส่งสินค้าออกจากร้านไวต้าสมายล์ และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็น ความเสียหายในระหว่างการขนส่งสินค้า อันเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการขนส่งไปรษณีย์ตามที่ผู้ สั่งซื้อได้ร้องขอและหรือระบุมาในใบสั่งซื้อให้ทางร้านไปใช้บริการเพื่อจัด ส่งสินค้าให้ ให้ผู้สั่งซื้อสินค้าได้ทำการยื่นเรื่อง ติดต่อเรียกร้องค่าชดเชยความเสียหายเอาจากผู้บริการขนส่ง ไปรษณีย์นั้นๆ ด้วยตนเอง อนึ่ง ผู้สั่งซื้อสามารถเรียกขอเอกสารหรือหลักฐานต่างๆ ได้จากทางร้านได้เท่าที่ทางร้านเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการขอเรียกค่าชดเชย เท่านั้น

*** กรณี ที่เจ้าหน้าที่ไปรษณีย์นำส่งสินค้าในลักษณะแพคเกจชำรุด ฉีกขาด ไม่สมบูรณ์ ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่นำจ่ายทันที ทั้งนี้ควรถ่ายรูปไว้เพื่อเป็นหลักฐาน หากประสงค์จะรับสินค้านั้น ให้ระบุในใบเซ็นต์รับต่อหน้าเจ้าหน้าที่นำจ่ายว่า หีบห่อมีลักษณะฉีดขาดอย่างไร ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวท่านเอง การรับสินค้าที่มีแพคเกจชำรุดโดยไม่แจ้งนั้น จะไม่สามารถเคลมสินค้า หรือเรียกร้องการคุ้มครองความเสียหายจากไปรษณีย์ได้ ***

ทางร้านมีการใช้บริการกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด อันมีสาระด้านการชดเชยค่าเสียหายที่มีสาระสำคัญดังนี้
4.1 บริการส่งไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMS จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 2,000 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
4.2 บริการส่งไปรษณีย์ลงทะบียน จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 300 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)
4.3 บริการส่งพัสดุไปรษณีย์ จากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) มีค่าชดเชยไม่เกิน 1,000 บาท โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

แบรนด์สินค้า วิตามิน

แบรนด์สินค้า เวชสำอางและเครื่องสำอาง

หมวดหมู่สินค้า